top of page

OM DCIDE

Vores Mission

"Vi hjælper danske virksomheder med at styrke konkurrenceevnen og med at fastholde arbejdspladser i Danmark"

Dcide er en konsulentvirksomhed, etableret i 2005 af Thomas Riisager, som har mere end 20 års erfaring i konsulentbranchen.

 

I Dcide hjælper vi virksomheder til at skabe vækst gennem optimering og digitalisering. Vi er meget optaget af at skabe vækstvirksomheder, som samtidig er gode arbejdspladser. Det betyder, at vi altid arbejder tæt sammen med både ledelse og medarbejdere, om at skabe de løsninger der passer til virksomheden og til fremtiden.

Vi arbejder med udgangspunkt i virksomhedens processer. Gennem processerne implementerer vi virksomhedens strategi og sikrer efterlevelse af eventuelle regler og standarder. Ved at følge op på processernes evne til at skabe de ønskede resultater, bestemmer vi hvor der er potentiale for optimering og mulighed for digitalisering. 

 

Vi indgår ofte i et længerevarende samarbejde med virksomheden. Vi hjælper med at opbygge og forankre den systematik, som skal sikre udvikling og vækst i virksomheden. De metoder vi anvender, sikrer fokus på såvel processer, teknologi, mennesker og adfærd.

Med viden, erfaring og metoder fungerer vi som katalysator for vækst og trivsel i virksomheden. Vi skaber værdi som kan måles og mærkes.

Thomas Riisager.jpg

Hvorfor vælge Dcide?

Ved at fokusere på processerne, som virksomhedens rygrad, er vi i stand til at fungere som samarbejdspartner for kunden inden for en lang række områder, på både taktisk og operationelt niveau. Vi har gennem årene udviklet en effektiv måde at arbejde med procesoptimering, der kombinerer de metoder og værktøjer, som vi ved virker. Vi mestrer at kombinere procesoptimering og digitalisering, så der skabes fremtidssikre løsninger, der ikke går på kompromis med medarbejdernes tryghed og trivsel.

Vi har været involveret i mere end 100 forbedringsopgaver i en lang række virksomheder. Den viden og erfaring vi har opbygget kommer alle vores kunder til gode

Netværk

Vi er bevidste om, at vi ikke er i stand til at løse alle optimerings- og digitaliseringsopgaver alene. Nogle gange er der behov for flere rådgivere med de samme kompetencer og andre gange er der behov for rådgivere med andre kompetencer, for at skabe den bedste løsning for kunden. Derfor er det vigtig for os, at indgå i nogle stærke faglige og arbejdsmæssige netværk, så vi kan stille med de rigtige ressourcer til opgaven.

bottom of page