top of page

STRATEGI & TRANSFORMATION

"Vision without execution is just hallucination"

- Thomas A. Edison

Har du en strategi for din virksomhed?

 

Det er ikke alle virksomheder, der har en nedskrevet strategi, men mange har en forretningsplan, som de har støttet sig til i kortere eller længere perioder. Strategien eller forretningsplanen sætter retningen for den udvikling virksomheden ønsker.

 

​Vi er ikke strategirådgivere, men hjælper virksomheden med på effektiv vis at implementere strategien, eller at arbejde fokuseret med at nå de forretningsmæssige målsætninger.

 

Større forandringer i forhold til processer, IT-systemer og organisering, påvirker hele organisationen, og i de situationer støtter vi ledelse og medarbejdere gennem den transformation.

 

Vi har udviklet en pakke, som tager udgangspunkt i den enkelte virksomhed og den overordnede plan for virksomhedens udvikling.

 

Pakken indeholder:

 • En række opgaver, som virksomheden skal forberede og deltage i, herunder koordinering af forløbet, workshopforberedelse, gennemgang og review af dokumentation

 • Forberedelse af workshops

 • Involvering af ejere, ledelse og medarbejdere for at sikre forankring og ejerskab i organisationen

 • Gennemgang af virksomhedens strategi, idegrundlag, organisering og kerneprocesser

 • ProcesTjek, som er et serviceeftersyn af virksomhedens processer, med det formål at afdække forbedringspotentialet og den nuværende digitale understøttelse af processerne

 • Interview af ejere, ledere og medarbejdere, med det formål at afdække hvilke områder af virksomheden det er vigtigst at arbejde med lige nu og derfor skal prioriteres

 • En række workshops, omfattende

  • Workshops omhandlende de nuværende processer (processerne som de er nu)

  • Workshops omhandlende vejen til implementering af strategien (mål, handlingsplan for at nå målet, implementering og konsekvenser for virksomheder og medarbejdere)

 • Inspiration fra lignende virksomheder og brancher

 • Løbende sparring efter behov

 • Output er en struktureret plan som er handlingsorienteret, herunder

  • Overblik over hvilke fokusområder hvad der er vigtigst for virksomheden og medarbejderne at arbejde med lige nu

  • Procesdiagrammer, der beskriver de nuværende processer

  • Overblik over hvilke processer, der kan/skal optimeres og digitaliseres som led i implementering af strategien

  • Metode, som kan anvendes internt til det fremtidige arbejde med udvikling af virksomheden

  • Årshjul for arbejdet med implementering af strategien, baseret på korte sprint og hurtig gevinst realisering

 • Virksomheden vil opleve øget trivsel blandt medarbejderne, da de bliver involveret i hvordan nye processer og digitale løsninger skal se ud og i implementeringen af de valgte løsninger.

Hvad får virksomheden ud af det?

 

Pakken er for de virksomheder, der vil arbejde struktureret med at nå et overordnet forretningsmæssigt mål. Måske har virksomheden fået udviklet en ny strategi, som skal implementeres. Eller måske har virksomheden svært ved at komme i gang med den transformation, som skal lede til opfyldelsen af de fastsatte vækstmål. Gennem fokus på de processer, der skal sikre implementeringen og en effektiv metode til at fokusere på det, der er vigtigst lige nu, kan virksomheden styre sig sikkert gennem transformationen.

bottom of page