top of page

LEDELSESSYSTEM i den mindre virksomhed

Vores løsning til etablering af ledelsessystem, tager udgangspunkt i den valgte standard og en række standardprocesser og standardløsninger.

 

Pakken indeholder:

 

 • En række opgaver, som virksomheden skal forberede og deltage i, herunder workshopforberedelse, gennemgang og review af dokumenter og procesbeskrivelser

 • Forberedelse af workshops og generel projektledelse

 • Involvering af ejere, ledelse og medarbejdere for at sikre forankring og ejerskab i organisationen

 • Etablering af procesbeskrivelser, som opfylder kravene i den pågældende standard

 • 3 workshopdage, omfattende

  • 1 workshopdag omhandlende etablering af politikker, mål og kontroller i forhold til standardens krav

  • 1 workshopdag omhandlende tilpasning af standard-processer til opfyldelse af standardens krav

  • 1 workshopdag omhandlende tilpasning af standard støtte-systemer

 • Inspiration fra lignende virksomheder og brancher

 • Løbende sparring efter behov

 • Output er et fuldt dokumenteret og implementeret ledelsessystem, som er klar til certificering hvis dette ønskes, samt en plan for drift, kontrol og evaluering, herunder

  • Ledelsessystem dokumentation, som minimum i henhold til standardens krav

  • Procesdiagrammer, der beskriver de processer der er omfattet af ledelsessystemet

  • Løsninger til indsamling af nødvendige data, til evaluering af ledelsessystemets effektivitet

  • Plan for kontrol og intern audit

  • Metode, som kan anvendes internt til det fremtidige arbejde med optimering af ledelsessystemets processer

 • Sidst men ikke mindst vil virksomheden opleve øget trivsel blandt medarbejderne, da der kommer fokus på at få processerne til at fungere optimalt, bl.a. ved at involvere medarbejderne i forbedringsarbejdet.

 

 

Hvad får virksomheden ud af det?

 

Pakken er for de virksomheder, der ikke tidligere har arbejdet med procesbeskrivelser og som skal etablere et ledelsessystem baseret på én standard. Ved at etablere et ledelsessystem kommer der fokus på virksomhedens processer og optimering af disse. Måske kan virksomheden bruge ledelsessystemet som et afsæt til at arbejde mere systematisk med optimering og digitalisering af sine processer. Ved at benytte en procesorienteret tilgang får virksomheden et ledelsessystem, der er enkelt at etablere, enkelt at kommunikere til organisationen og enkelt at vedligeholde.

 

 

Hvilke virksomheder er i målgruppen?

 

Virksomheden har typisk mindre end 15 ansatte, en mindre ledergruppe, og har kun begrænset erfaring med at arbejde med procesbeskrivelser og optimering af processer.

Se eventuelt mere om Ledelsessystem i den store eller mellemstore virksomhed

bottom of page