top of page

STANDARDER & LEDELSESSYSTEMER

Vi har siden 2005 hjulpet mere end 25 virksomheder med etablering, implementering, drift og vedligeholdelse af ledelsessystemer inden for følgende områder:

  • Kvalitetsledelse - ISO 9001 og ISO 13485

  • Miljøledelse - ISO 14001

  • Arbejdsmiljøledelse - ISO 45000 (tidligere OHSAS 18001)

  • Fødevaresikkerhed - ISO 22000

  • Informationssikkerhed - ISO 27001

Vi har gennem årene udviklet en metode til etablering af ledelsessystemer, som tager udgangspunkt i virksomheden og dens processer. Vi starter med at kortlægge og dokumentere virksomhedens processer, ved hjælp af procesdiagrammer. Ved at visualisere processerne har vi lettere ved at involvere ledere og medarbejdere, da det bliver lettere at forstå hvordan processerne fungerer. Ved at holde processerne op imod standardens krav, kan vi se hvor der er behov for nye eller ændrede processer for at leve op til kravene, eller nye systemer og metoder til understøttelse af processerne.

I forbindelse med implementering af ledelsessystemets elementer, fungerer vi som samarbejdspartner for virksomheden. Efterlevelse af standardernes krav er i høj grad et spørgsmål om at sikre den ønskede adfærd. Derfor stræber vi efter at etablere processer, systemer og værktøjer, der giver mening, er lette at følge og enkle at arbejde med. 

Vi har udviklet to pakker, som hjælper virksomheden til etablering af et procesorienteret ledelsessystem, som kan omfatte én eller flere standarder 

I nogle virksomheder fungerer vi som samarbejdspartnere i forbindelse med drift af ledelsessystemet. Vi kan planlægge og udføre den løbende kontrol (audit) på systemets effektivitet og vi kan fungere som sparringspartner i forbindelse med udvikling og forbedring af ledelsessystemet og de systemer og værktøjer, som er en del af ledelsessystemet.

bottom of page