top of page

LEDELSESSYSTEM i den store eller mellemstore virksomhed

Vores løsning til etablering af ledelsessystem, tager udgangspunkt i den valgte standard og virksomhedens nuværende situation.

 

Pakken indeholder:

 

 • En række opgaver, som virksomheden skal forberede og deltage i, herunder workshopforberedelse, gennemgang og review af dokumenter og procesbeskrivelser

 • Forberedelse af workshops og generel projektledelse

 • Involvering af ejere, ledelse og medarbejdere for at sikre forankring og ejerskab i organisationen

 • Gennemgang af virksomhedens strategi, idegrundlag, organisering og kerneprocesser

 • ProcesTjek, som er et serviceeftersyn af virksomhedens processer, med det formål at afdække de nuværende processer, samt roller og ansvar i processerne

 • Et antal workshops, omfattende

  • Workshops omhandlende gap-analyse i forhold til standardens krav

  • Workshops omhandlende de eksisterende processer (dokumentation af de eksisterende processer)

  • Workshops omhandlende nye processer (design af nødvendige processer)

  • Workshops omhandlende design af effektive systemer til understøttelse af processer og rapportering

 • Inspiration fra lignende virksomheder og brancher

 • Løbende sparring efter behov

 • Output er et fuldt dokumenteret og implementeret ledelsessystem, som er klar til certificering hvis dette ønskes, samt en plan for drift, kontrol og evaluering, herunder

  • Ledelsessystem dokumentation, som minimum i henhold til standardens krav

  • Procesdiagrammer, der beskriver de processer der er omfattet af ledelsessystemet

  • Løsninger til indsamling af nødvendige data, til evaluering af ledelsessystemets effektivitet

  • Plan for kontrol og intern audit

  • Metode, som kan anvendes internt til det fremtidige arbejde med optimering af ledelsessystemets processer

 • Sidst men ikke mindst vil virksomheden opleve øget trivsel blandt medarbejderne, da der kommer fokus på at få processerne til at fungere optimalt, bl.a. ved at involvere medarbejderne i forbedringsarbejdet.

 

 

Hvad får virksomheden ud af det?

 

Pakken er for de virksomheder, der skal etablere et ledelsessystem baseret på én eller flere standarder. Måske kan virksomheden se en forretningsmæssig fordel i at etablere et ledelsessystem. Eller måske er virksomheden underlagt krav om et certificeret ledelsessystem, for at få deres produkter på markedet eller for at leve op til kundernes forventninger og krav. Ved at benytte en procesorienteret tilgang får virksomheden et ledelsessystem, der er enkelt at etablere, enkelt at kommunikere til organisationen og enkelt at vedligeholde.

 

 

Hvilke virksomheder er i målgruppen?

 

Virksomheden har typisk mere end 15 ansatte, en ledergruppe, muligvis en gruppe af selskaber, og har sandsynligvis udarbejdet en strategi og beskrevet enkelte eller alle processer i virksomheden.

Se eventuelt mere om Ledelsessystem i den mindre virksomhed

bottom of page