top of page

DigitaliseringsTjek i den mindre virksomhed

Vi har udviklet en effektiv metode, til at afklare potentialet ved digitalisering af virksomhedens processer.

 

DigitaliseringsTjek er en analyse, som har til formål at afdække hvor i virksomheden det vil have størst effekt at digitalisere, set i forhold til at øge produktiviteten og skabe mulighed for vækst. Desuden giver det en plan for hvordan den digitale transformation gennemføres bedst muligt.

 

DigitaliseringsTjek i den mindre virksomhed indeholder:

 

 • En række relevante analyser, som virksomheden bidrager til, herunder koordinering, gennemgang og review af analyser, som f.eks. kan være

  • Analyse af procesmodenhed

  • Analyse af digital modenhed

  • Analyse af kunderejsen

 • Forberedelse af workshops 

 • Involvering af ejere, ledelse og medarbejdere for at sikre forankring og ejerskab i organisationen

 • ProcesTjek, som er et serviceeftersyn af virksomhedens processer, med det formål at afdække den nuværende digitale understøttelse af processerne

 • Interview med udvalgte kunder, for at få en bedre forståelse af, hvor de kunderettede processer kan digitaliseres

 • Interview med udvalgte medarbejdere, for at få en forståelse af hvilke processer der er oplagte at digitalisere og hvor det giver værdi at digitalisere

 • Indlæg om mulighederne ved digitalisering og automatisering.

 • En række effektive workshops, omfattende

  • workshops omhandlende de nuværende processer

  • workshops omhandlende de fremtidige processer (design af digitaliserede og automatiserede processer)

  • workshops omhandlende vejen til digitalisering af processerne (mål, handlingsplan for at nå målet, implementering og konsekvenser for virksomheder og medarbejdere)

 • Inspiration fra lignende virksomheder og brancher

 • Løbende sparring efter behov

 • Output er en DigitaliseringsPlan, som beskriver de konkrete aktiviteter, der skal udføres for at komme i mål med digitalisering af de udvalgte processer, herunder

  • Procesdiagrammer, der beskriver processerne som de er nu

  • Procesdiagrammer, der beskriver de fremtidige processer

  • Overblik over krav og ønsker til de digitale løsninger

  • Overblik over potentielle løsninger og leverandører af løsninger

  • Overblik over de forskellige trin på vej mod den ønskede løsning

  • Metoder og værktøjer, som kan anvendes internt til det fremtidige arbejde med digitalisering

  • Årshjul for arbejdet med digitalisering, baseret på korte sprint og hurtig gevinst realisering

 • Sidst men ikke mindst vil virksomheden opleve øget trivsel blandt medarbejderne, da der gennem involvering og fokus på de processer, som ikke fungerer, opnås tillid og forståelse for formålet med digitaliseringen.

 

 

Hvad får virksomheden ud af det?

 

Pakken er for de virksomheder, der har et ønske om at komme i gang digitalisering. Måske har virksomheden svært ved at gennemskue hvor det kan betale sig at digitalisere. Eller måske er det svært at overskue hvordan virksomheden kommer i gang med digitaliseringen og hvordan den kommer i mål. Gennem fokus på processer, medarbejdere og i sidste ende den tekniske løsning, kan virksomheden igangsætte en succesfuld digitalisering, som giver de ønskede resultater. 

Hvilke virksomheder er i målgruppen?

Virksomheden har typisk mindre end 15 ansatte, en mindre ledergruppe og har kun i begrænset omfang arbejdet struktureret med processer og digitalisering.

Se eventuelt mere om DigitaliseringsTjek i den store eller mellemstore virksomhed

bottom of page