top of page

DigitaliseringsTjek i den store eller mellemstore virksomhed

Vi har udviklet en effektiv metode, til at afklare potentialet ved digitalisering af virksomhedens processer.

 

DigitaliseringsTjek er en analyse, som har til formål at afdække hvor i virksomheden det vil have størst effekt at digitalisere, bl.a. set i forhold til den fastlagte strategi. Desuden giver det en overordnet vurdering af trivslen blandt ledere og medarbejdere.

 

Analysen giver input til en DigitaliseringsPlan, der beskriver hvordan den digitale transformation gennemføres mest effektivt, uden at det påvirker medarbejdernes trivsel negativt.

 

DigitaliseringsTjek i den store eller mellemstore virksomhed indeholder:

 

 • En række relevante analyser, som virksomheden bidrager til, herunder koordinering, gennemgang og review af analyser, som f.eks. kan være

  • Analyse af procesmodenhed

  • Analyse af organisationen og trivsel blandt medarbejdere og ledere

  • Analyse af digital modenhed

  • Analyse af kunderejsen

  • Analyse af hvad der er vigtigt at arbejde med og hvor der skal fokuseres

 • Forberedelse af workshops og generel projektledelse

 • Involvering af ejere, ledelse og medarbejdere for at sikre forankring og ejerskab i organisationen

 • Gennemgang af virksomhedens strategi, idegrundlag, organisering og kerneprocesser

 • ProcesTjek, som er et serviceeftersyn af virksomhedens processer, med det formål at afdække den nuværende digitale understøttelse af processerne

 • Interview med udvalgte kunder, for at få en bedre forståelse af, hvor de kunderettede processer kan digitaliseres

 • Interview med udvalgte medarbejdere, for at få en forståelse af hvilke processer der er oplagte at digitalisere og hvor det giver værdi at digitalisere

 • Interview af ejere, ledere og medarbejdere, med det formål at afdække hvilke områder af virksomheden det er vigtigst at arbejde med lige nu og derfor skal prioriteres

 • Indlæg om mulighederne ved digitalisering og automatisering.

 • En række effektive workshops, omfattende

  • workshops omhandlende de nuværende processer

  • workshops omhandlende de fremtidige processer (design af digitaliserede og automatiserede processer)

  • workshops omhandlende vejen til digitalisering af processerne (mål, handlingsplan for at nå målet, implementering og konsekvenser for virksomheder og medarbejdere)

 • Inspiration fra lignende virksomheder og brancher

 • Løbende sparring efter behov

 • Output er en DigitaliseringsPlan, som beskriver de konkrete aktiviteter, der skal udføres for at komme i mål med digitalisering af de udvalgte processer, herunder

  • Procesdiagrammer, der beskriver de udvalgte processer som de fungerer nu

  • Procesdiagrammer, der beskriver de fremtidige processer

  • Overblik over krav og ønsker til de digitale løsninger

  • Overblik over potentielle løsninger og leverandører af løsninger

  • Overblik over de forskellige trin på vej mod den ønskede løsning

  • Metoder og værktøjer, som kan anvendes internt til det fremtidige arbejde med digitalisering af processer

  • Årshjul for arbejdet med digitalisering, baseret på korte sprint og hurtig gevinst realisering

 • Sidst men ikke mindst vil virksomheden opleve øget trivsel blandt medarbejderne, da der gennem involvering og fokus på de processer, som ikke fungerer, opnås tillid og forståelse for formålet med digitaliseringen.

 

 

Hvad får virksomheden ud af det?

 

Pakken er for de virksomheder, der har et ønske om en struktureret tilgang til digitalisering af processer. Måske har virksomheden svært ved at gennemskue hvor det har størst effekt at digitalisere og hvilke løsninger der er de optimale. Eller måske står det ikke helt klart, hvordan virksomheden kan sikre, at der er fuld opbakning fra medarbejderne til den transformation der skal sættes igang. Gennem fokus på processer, medarbejdere og i sidste ende den tekniske løsning, kan virksomheden igangsætte en succesfuld digitalisering, hvor medarbejderne forstår formålet og har tillid til at virksomheden gør det rigtige. 

Hvilke virksomheder er i målgruppen?

Virksomheden har typisk mere end 30 ansatte, en ledergruppe, muligvis en gruppe af selskaber, og har sandsynligvis udarbejdet en strategi for virksomheden.

Se eventuelt mere om DigitaliseringsTjek i den mindre virksomhed

bottom of page