top of page

PROCESOPTIMERING & VÆKST i den mellemstore virksomhed

Vores løsning til at skabe vækst gennem procesoptimering, er en pakke som tager udgangspunkt i virksomhedens overordnede strategi, eller de mål ledelsen har for virksomheden. Det er en skræddersyet løsning, som tager udgangspunkt i virksomhedens kultur og procesmæssige modenhed.

 

Pakken indeholder:

 

 • En række opgaver, som virksomheden skal forberede og deltage i, herunder koordinering af forløbet, workshopforberedelse, gennemgang og review af procesbeskrivelser

 • Forberedelse af workshops og generel projektledelse

 • Involvering af ejere, ledelse og medarbejdere for at sikre forankring og ejerskab i organisationen

 • Gennemgang af virksomhedens strategi, idegrundlag, organisering og kerneprocesser

 • ProcesTjek, som er et serviceeftersyn af virksomhedens processer, med det formål at afdække forbedringspotentialet og den nuværende digitale understøttelse af processerne

 • Interview med udvalgte medarbejdere, for at få en forståelse af hvilke processer der med fordel kan optimeres og hvilke processer, der er kandidater til at kunne digitaliseres

 • Interview af ejere, ledere og medarbejdere, med det formål at afdække hvilke områder af virksomheden det er vigtigst at arbejde med lige nu og derfor skal prioriteres

 • Indlæg om vækst gennem procesoptimering, med inspiration fra blandt andet Lean, Toyota Kata og TWI, samt mulighederne ved digitalisering og automatisering.

 • 6 workshopdage, omfattende

  • 2 workshopdage omhandlende de nuværende processer (processerne som de er nu)

  • 2 workshopdage omhandlende de fremtidige processer (design af drømmeprocesserne)

  • 2 workshopdage omhandlende vejen til drømmeprocesserne (mål, handlingsplan for at nå målet, implementering og konsekvenser for virksomheder og medarbejdere)

 • Inspiration fra lignende virksomheder og brancher

 • Løbende sparring efter behov

 • Output er implementerede forbedringer i de processer, hvor løsningen kan skabes på workshoppen, samt en handlingsorienteret plan for gennemførelse af de øvrige procesoptimeringer, herunder

  • Prioriteret OptimeringsPlan, med udgangspunkt i hvad der er vigtigst for virksomheden og medarbejderne

  • Procesdiagrammer, der beskriver de nuværende processer

  • Procesdiagrammer, der beskriver de fremtidige processer

  • Overblik over hvilke processer, der med fordel kan digitaliseres/automatiseres for at frigive ressourcer til andre processer

  • Metode, som kan anvendes internt til det fremtidige arbejde med procesoptimering

  • Årshjul for arbejdet med procesoptimering, baseret på korte sprint og hurtig gevinst realisering

 • Sidst men ikke mindst vil virksomheden opleve øget trivsel blandt medarbejderne, da der kommer fokus på de processer der ikke fungerer optimalt og ikke mindst fordi medarbejderne bliver involveret i hvordan den fremtidige proces skal fungere.

 

 

Hvad får virksomheden ud af det?

 

Pakken er for de virksomheder, der har et ønske om en øget produktivitet og optimal udnyttelse af ressourcer, samtidig med at de kan tiltrække og fastholde medarbejdere. Det betyder, at virksomheden bliver mindre sårbar i forhold til manglen på kvalificeret arbejdskraft og får en struktureret og handlingsorienteret plan for, hvordan den når sine mål.

 

 

Hvilke virksomheder er i målgruppen?

 

Virksomheden har typisk mere end 15 ansatte, en ledergruppe og har muligvis udarbejdet en strategi for virksomheden.

Se eventuelt mere om Procesoptimering & Vækst i den store virksomhed eller Procesoptimering & Vækst i den mindre virksomhed

bottom of page