top of page

PROCESOPTIMERING & VÆKST i den store virksomhed

Vores løsning til at skabe vækst gennem procesoptimering, er en pakke som tager udgangspunkt i den overordnede strategi, eller de mål ledelsen har defineret for virksomheden. Det er en skræddersyet løsning, som tager udgangspunkt i virksomhedens kultur og procesmæssige modenhed.

 

Pakken indeholder:

 • En række relevante analyser, som virksomheden bidrager til, herunder koordinering, gennemgang og review af analyser, som f.eks. kan være

  • Analyse af proces modenhed

  • Analyse af organisationen og trivsel blandt medarbejdere og ledere

  • Analyse af digital modenhed

  • Analyse af kunderejsen

  • Analyse af hvad der er vigtigt at arbejde med og hvor der skal fokuseres

 • Forberedelse af workshops og generel projektledelse

 • Involvering af ejere, ledelse og medarbejdere for at sikre forankring og ejerskab i organisationen

 • Gennemgang af virksomhedens strategi, idegrundlag, organisering og kerneprocesser

 • ProcesTjek, som er et serviceeftersyn af virksomhedens processer, med det formål at afdække forbedringspotentialet og den nuværende digitale understøttelse af processerne

 • Interview med udvalgte kunder, for at få en bedre forståelse af, hvor de kunderettede processer kan optimeres og digitaliseres

 • Interview med udvalgte medarbejdere, for at få en forståelse af hvilke processer der med fordel kan optimeres og hvilke processer, der er kandidater til at kunne digitaliseres

 • Interview af ejere, ledere og medarbejdere, med det formål at afdække hvilke områder af virksomheden det er vigtigst at arbejde med lige nu og derfor skal prioriteres

 • Indlæg om vækst gennem procesoptimering, med inspiration fra blandt andet Lean, Toyota Kata og TWI, samt mulighederne ved digitalisering og automatisering.

 • En række effektive workshops, omfattende

  • Workshops omhandlende de nuværende processer (processerne som de er nu)

  • Workshops omhandlende de fremtidige processer (design af drømmeprocesserne)

  • Workshops omhandlende vejen til drømmeprocesserne (mål, handlingsplan for at nå målet, implementering og konsekvenser for virksomheder og medarbejdere)

 • Inspiration fra lignende virksomheder og brancher

 • Løbende sparring efter behov

 • Output er implementerede forbedringer i de processer, hvor løsningen kan skabes med få midler enten på workshoppen, eller umiddelbart efter. Desuden en handlingsorienteret plan for gennemførelse af de øvrige procesoptimeringer, herunder

  • Prioriteret OptimeringsPlan, med udgangspunkt i hvad der er vigtigst for virksomheden og medarbejderne at arbejde med lige nu

  • Procesdiagrammer, der beskriver de nuværende processer

  • Procesdiagrammer, der beskriver de fremtidige processer

  • Overblik over hvilke processer, der med fordel kan digitaliseres/automatiseres for at frigive ressourcer til andre processer

  • Overordnet kravspecifikation til løsninger, der kan være med til at optimere udvalgte processer

  • Metoder og værktøjer, som kan anvendes internt til det fremtidige arbejde med procesoptimering

  • Årshjul for arbejdet med procesoptimering, baseret på korte sprint og hurtig gevinst realisering

 • Sidst men ikke mindst vil virksomheden opleve øget trivsel blandt medarbejderne, da der kommer fokus på de processer der ikke fungerer optimalt og ikke mindst fordi medarbejderne bliver involveret i hvordan den fremtidige proces skal fungere.

 

 

Hvad får virksomheden ud af det?

 

Pakken er for de virksomheder, der har et ønske om at bliver mere procesorienteret og om at få et fælles fundament, at udvikle virksomheden på. Om det så drejer sig om digitalisering, automatisering, kvalitetsstyring, GDPR eller etablering på nye markeder, så sker forandringen gennem udvikling af de eksisterende processer, eller implementering af nye. Den procesorienterede virksomhed er også bedre rustet til at møde udefra kommende krav og påvirkninger og er dermed mindre sårbar, f.eks. i forhold til manglen på kvalificeret arbejdskraft og stramninger af lovkrav.

 

 

Hvilke virksomheder er i målgruppen?

 

Virksomheden har typisk mere end 30 ansatte, en ledergruppe, muligvis en gruppe af selskaber, og har sandsynligvis udarbejdet en strategi for virksomheden.

Se eventuelt mere om Procesoptimering & Vækst i den mellemstore virksomhed eller Procesoptimering & Vækst i den mindre virksomhed

bottom of page