top of page

PROCESOPTIMERING & VÆKST i den mindre virksomhed

Vores løsning til at skabe vækst gennem procesoptimering, er en skræddersyet løsning, som tager hensyn til virksomhedens drift.

 

Pakken indeholder:

 

 • En række opgaver, som virksomheden skal forberede og deltage i, herunder workshopforberedelse, gennemgang og review af procesbeskrivelser

 • Forberedelse af workshops

 • Involvering af ejere, ledelse og medarbejdere for at sikre forankring og ejerskab i organisationen

 • ProcesTjek, som er et serviceeftersyn af virksomhedens processer, med det formål at afdække forbedringspotentialet og den nuværende digitale understøttelse af processerne

 • 3 workshopdage, omfattende

  • 1 workshopdag omhandlende de nuværende processer (processerne som de er nu)

  • 1 workshopdag omhandlende de fremtidige processer (design af drømmeprocesserne)

  • 1 workshopdag omhandlende vejen til drømmeprocesserne (fastsættelse af mål og en handlingsplan for at nå målet)

 • Inspiration fra lignende virksomheder og brancher

 • Løbende sparring efter behov

 • Output er implementerede forbedringer i de processer, hvor løsningen kan skabes på workshoppen, samt en handlingsorienteret plan for gennemførelse af de øvrige procesoptimeringer, herunder

  • Prioriteret OptimeringsPlan, med udgangspunkt i hvad der er vigtigst for virksomheden og medarbejderne

  • Procesdiagrammer, der beskriver de nuværende processer

  • Procesdiagrammer, der beskriver de fremtidige processer

  • Overblik over hvilke processer, der med fordel kan digitaliseres/automatiseres for at frigive ressourcer til andre processer

  • Metode, som kan anvendes internt til det fremtidige arbejde med procesoptimering

  • Årshjul for arbejdet med procesoptimering, baseret på korte sprint og hurtig gevinst realisering

 • Sidst men ikke mindst vil virksomheden opleve øget trivsel blandt medarbejderne, da der kommer fokus på de processer der ikke fungerer optimalt og ikke mindst fordi medarbejderne bliver involveret i hvordan den fremtidige proces skal fungere.

 

 

Hvad får virksomheden ud af det?

 

Pakken er for de virksomheder, der vil i gang med at arbejde struktureret med procesoptimering og har et ønske om at vokse sig større. Måske står virksomheden i en situation, hvor det er svært at se hvilke håndtag, der skal skrues på for at komme videre i udviklingen. Eller måske har virksomheden brug for overblik og fokus, for at leve op til krav fra myndigheder, samarbejdspartnere eller kunder. Gennem optimering af processerne kan virksomheden sætte gang i væksten uden nødvendigvis at skulle ansætte nye medarbejdere lige med det samme.

 

 

Hvilke virksomheder er i målgruppen?

Virksomheden har typisk mindre end 15 ansatte, en mindre ledergruppe og har kun i begrænset omfang arbejdet struktureret med strategi og forbedring af processer.

Se eventuelt mere om Procesoptimering & Vækst i den store virksomhed eller Procesoptimering & Vækst i den mellemstore virksomhed

bottom of page