Øget konkurrenceevne gennem fokus på virksomhedens processer

 

 

 

 

Alle snakker om det - danske virksomheders konkurrenceevne er ikke god nok.

 

Men hvem gør noget ved det?

 

 

Dcide hjælper med at kortlægge virksomheders processer og med at bruge den viden om hvem der gør hvad, hvornår og hvorfor, til at udvikle virksomheden og dens konkurrenceevne.

 

Vi assisterer virksomheder i deres arbejde med at skabe bedre resultater. Med udgangspunkt i tilgængelige og opdaterede procesbeskrivelser, afdækker vi virksomhedens uudnyttede potentiale og sætter fokus på mulige forbedringer.

 

Vi hjælper virksomheder med procesarbejde inden for blandt andet: Ledelse og organisationsudvikling, lean og effektivisering, forretningsudvikling, dokumentation, compliance, certificering og it-kravspecificering.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dcide ApS | Høedvej 53 | DK-4450 Jyderup | Telefon: +45 6067 0910 | Mail: info@dcide.dk