top of page

EVNEN TIL AT STOPPE OP OG FOKUSERE

PÅ DET SOM ER VIGTIGST LIGE NU,

ER FØRSTE SKRIDT PÅ VEJEN MOD

SUCCES

Home: About Me

OM DCIDE

Dcide blev etableret med det formål, at hjælpe virksomheder med at skabe vækst og attraktive arbejdspladser, gennem optimering af processer og udnyttelse af digitale løsninger.

Vi brænder for at optimere processer og sikre optimal udnyttelse af ressourcer, sammen med vores kunder.

 

Med dette som den overordnede målsætning, har vi siden 2005 løst mange opgaver i både større og mindre virksomheder, bl.a. med fokus på

  • procesoptimering

  • digitalisering

  • GDPR

  • kvalitetsstyring

Gennem vores arbejde, bidrager vi sammen med kunderne til opfyldelse af FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling.

FN's verdensmål for bæredygtig udvikling - mål 8
FN's verdensmål for bæredygtig udvikling - mål 9
FN's verdensmål for bæredygtig udvikling - mål 12
FN's verdensmål for bæredygtig udvikling - mål 16
Home: Services

HVAD VI ARBEJDER MED

Vi hjælper virksomheder med at udvikle strategier. Vi sikrer fokus i forhold til implementeringen og den transformation virksomheden er i gang med.

PROCESOPTIMERING

OG VÆKST

Vi hjælper virksomheder med at skabe vækst, gennem taktisk fokus, optimering af processer og optimal udnyttelse af ressourcer.

DIGITALISERING AF PROCESSER

Vi hjælper virksomheder med at blive klar til fremtiden. Vi gør det med respekt for de mennesker, som er en del af processen.

LEDELSESSYSTEMER

Vi hjælper virksomheder med at opbygge, drive og vedligeholde ledelsessystemer. Vi har erfaring med en en lang række standarder. 

GDPR OG COMPLIANCE

Vi hjælper virksomheder med at sikre compliance, bl.a. i forhold til GDPR. Desuden hjælper vi med drift og kontrol af de etablerede systemer. 

STRATEGI OG TRANSFORMATION

VORES PROCESMODEL

Hen over årene har vi udviklet og forfinet den måde vi arbejder med forandringer og forbedringer. Det er blevet til det vi i dag kalder vores procesmodel, da vores grundlæggende indstilling er at vi ikke arbejder på projekter, men på blivende processer.

Til at understøtte arbejdet i de enkelte trin i procesmodellen, har vi løbende udviklet og tilpasset en række værktøjer, som vi ved virker. 

En vigtigt del af vores samarbejde med virksomheden er at implementere procesmodellen internt i virksomheden, så den bliver et redskab til det fremtidige arbejde med udvikling og optimering.

Hvordan arbejder vi
BESTEMME FOKUSOMRÅDER

Der stilles skarpt på hvad virksomheden og medarbejderne mener det er vigtigst at fokusere på lige nu i forhold til det overordnede mål. Der udvælges 1-3 fokusområder

IMPLEMENTERE LØSNING

De valgte løsninger implementeres og overvåges efterfølgende, for at vurdere effekten. 

AFKLARE POTENTIALE

Det afdækkes, hvor der er størst potentiale for optimering og forbedring. Desuden vurderes det, om det giver mening at digitalisere processerne

DESIGNE LØSNING

Ledere og medarbejdere involveres i design af de fremtidige processer og i design af brugbare teknologiske løsninger til optimering af processerne 

Home: Testimonials

KUNDEUDTALELSER

“De har en god pragmatisk tilgang til at omsætte kravene til praktik. Vi har derfor fået implementeret et overskueligt og let anvendeligt system som giver overblik over vores processer og som sikrer at vi opfylder alle krav til dokumentation og løbende kontrol” 

BroBizz A/S

—  Helle Bech, Adm. direktør

KONTAKT

Dcide ApS

Betonvej 10, 4000 Roskilde

 

Tel.: +45 6067 0910

info@dcide.dk

  • linkedin
Home: Contact
bottom of page